• Admin

    Студијска посета Фондацији за образовање Рома

    У оквиру пројекта "Унапређење реинтеграције Рома повратника у Србији" обављена је студијска посета Фондацији за образовање Рома.

    Радни састанак одржан је у просторијама Фондације за образовање Рома у Београду у оквиру трилатералног пројекта Србија-Северна Македонија-СР Немачка у раду са Ромима повратницима.