О НАМА

УДРУЖЕЊЕ РОМА ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА је непрофитно удружење, основано на неодређено време ради постизања циљева у области образовања и социјалног положаја Рома.

Наша МИСИЈА је укључивање Рома у образовни систем Републике Србије и интеграција ромских породица у локалну заједницу.

ЦИЉЕВИ удружења су: образовање деце и осталих који нису завршили основно образовање, развој културе, уметности и спорта, очување обичаја и традиције, развој еколошке свести, заштита људских права, посебно права мањина, допринос информисању на језику мањина, родна равноправност са циљем укључивања жена и учешће Рома у јавном животу, превентивној здравствена заштита за Роме, запошљавање и економско оснаживање ромске заједницеОРГАНИ организације су:

 • Скупштина која броји 52 члана Удружења од којих су 28 жене;
 • Управни одбор који броји 3 члана (1 жена);
 • Надзорни одбор који броји 3 члана (2 жене)

Удружење има 20 запослених и то:

 • 2 - пројект координатора;
 • 2 - ромска медијатора;
 • 7 - наставно особље;
 • 6 - здравствених радника;
 • 3 - радника у социјалној инклузији.

НАШ РАД

У Владичином Хану и Сурдулици живи 41.000 људи, од тога 4200 људи припадају ромској заједници. Ове две општине се налазе на крајњем југу Србије и припадају по степену економске развијености, четвртом и последњом нивоу развијености. Сегрегација ромске заједнице је готово потпуна, 95% Рома живи у ромским махалама. Изазови са којима се ромске породице суочавају су: проблеми са становањем и легализацијом објеката, лоша инфраструктура, сиромаштво, незапосленост, отежано школовање деце и младих, стална миграција ка ЕУ и проблеми са законом. Од почетка Декаде Рома 2005. године, држава је ставила фокус на ромску заједницу, налазећи моделе унапређења услова живота. Наше Удружење врши редовни мониторинг успешности примене тих модела у наше две општине. Велики напредак се види у две области: образовање и остваривање законом загарантованих права у сектору здравствених и социјалних услуга. Остали изазови су тек на агенди да им се приступи. Сиромаштво и незапосленост су и даље највећи проблем.

Удружење Рома интелектуалаца је заједно са школама на локалу равноправно учествовало у развоју образовних капацитета ромске заједнице. Кроз наше програме прошло је 1200 деце узраста 5,5 до 15 година. Резултатима смо задовољни. Укљученост деце у основно образовање је 100%. Редовност деце у основном образовању је виша од 85%.НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРОЈЕКТИ:


ПРОЈЕКАТ: Од образовања и запошљавања до интеграције

Трајање пројекта Вредност пројекта Донатор
28.08.2016. - 30.06.2017. 1 726 000 РСД Evropski PROGRES

Циљ: Стварање сталне, пуне запослености за рањиве и маргинализоване грађане кроз иновативна и одржива решења, са снажном социјалном димензијом и утицајем.

Главни циљеви пројекта били су:

 • Мапирање Рома способних за рад из заједнице који желе да започну сопствени посао, имају идеје како да запосле и спремни су да се образују у овом правцу;
 • Успостављање редовне линије комуникације и блиска сарадња са образовним институцијама које нуде одговарајуће моделе образовања за наше кориснике;
 • Подизање капацитета 20 корисника за запошљавање, било кроз радионице каријерног вођења, стручног оспособљавања или обуке за писање пословног плана;
 • Пружање подршке и финансијске помоћи за најмање 10 корисника који желе да се образују или преквалификују у неки од професионалних профила за којима постоји потражња.

Пројектне активности су биле: Мапирање Рома способних за рад који жели да започне сопствени посао, радионице каријерног вођења, стручне обуке, обука у писању пословног плана, мотивацијске радионице.ПРОЈЕКАТ: Унапређење реинтеграције Рома повратника у Србији

Трајање пројекта Вредност пројекта Донатор
01.09.2017.-31.08.2018. 39000 ЕУР Фондација за образовање Рома
01.09.2018.-31.08.2019. 39000 ЕУР Фондација за образовање Рома
01.09.2019.-31.08.2020. 39000 ЕУР Фондација за образовање Рома
01.02.2021.-31.07.2021. 19500 ЕУР Фондација за образовање Рома

Циљ: Побољшати инклузију и школску компетенцију деце узраста 5,5-14 година из ромских повратничких породица у основне школе у Србији олакшавањем и проширивањем приступа основним школама и унапређивањем вештина и знања деце и њихових родитеља.

Пројектне активности:

 • Олакшавање приступа, уписа и похађања школе;
 • Побољшање разумевања и употребе српског језика;
 • Пружање помоћи у учењу и обављању домаћих задатака;
 • Пружање подршке подучавању;
 • Подршка развоју вештина за родитеље;
 • Инфо сесије за родитеље;
 • Часови дигиталне писмености.


ПРОЈЕКАТ: Храбро срце I, II, III и IV

Циљ: Сећање, одговорност и будућност за жртве нацистичког режима у Другом свјетском рату.

Циљеви:

 1. Побољшати здравствени статус наших корисника;
 2. Побољшати социјалне односе у којима корисници живе;
 3. Залажемо се за укључивање наших корисника у локалне планове;
 4. Окупљање заједнице у заједничком напору да се обележи прошлост и изгради будућност;
 5. Изградити локалну мрежу подршке за наше кориснике.

Пројектне активности: Реализација посета здравствених радника и неге 121 корисника, жртава нацистичког режима, рођених пре 9. маја 1945. Куповина и достава лекова. Куповина и испорука дезинфекционих и хигијенских пакета. Активности социјалног центра. Организација и реализација панел дискусија о проблемима старих и идентификовање могућих решења. Међугенерацијски форуми.ПРОЈЕКАТ: Побољшање запошљивости Рома у општинама Владичин Хан и Сурдулица

Трајање пројекта Вредност пројекта Донатор
01.10.2018.-30.09.2019. 1 611 000,00 РСД SWISS PRO

Циљ: Трајна и одржива интеграција ромске популације на територији Владичиног Хана и Сурдулице у заједницу кроз побољшање запошљивости Рома и подизање капацитета појединаца за запошљавање.

Главни циљеви:

 1. Картирање и регрутовање младих Рома који су у процесу завршетка образовања или су недавно завршили средњу школу;
 2. Развој индивидуалних планова каријере и идентификовање могућности за раст, развој и запошљавање Рома из циљне групе;
 3. Успоставити редовну линију комуникације и блиску сарадњу између средњих школа, универзитета, институција за преквалификацију, националних служби за запошљавање, компанија и свих релевантних заинтересованих страна;
 4. Развијање одговарајућих вештина и компетенција корисника за запошљавање у сектору привреде који се бави прерадом дрвета и пољопривредном и прехрамбеном индустријом;
 5. Омогућавање могућности за запошљавање корисника у дрвопрерађивачкој и пољопривредно-прехрамбеној индустрији.

Пројектне активности: Посета школама и договарање плана рада и начина комуникације, редовни састанци са представницима школа. Презентација пројекта и одговарајућих активности корисницима пројекта. Састанци за каријерно вођење. Преквалификација. Додатна настава. Курсеви додатног образовања. Пракса у компанијама.ПРОЈЕКАТ: Ромски центар за информације и подршку

Трајање пројекта Вредност пројекта Донатор
01.08.2019.-30.09.2020. 1 683 600,00 РСД EU PRO

Циљ: Побољшање доступности информација и доступности активних мера за укључивање кроз процес примене националног оквира мера на локалном нивоу.

Главни циљеви:

 1. Спречавање напуштања школе и побољшање мотивације за наставак образовања;
 2. Повећавање доступности информација о важности легализације објеката и самог процеса;
 3. Економско оснаживање породица које се баве пољопривредом;
 4. Побољшати свест о значају превентивне здравствене заштите, посебно за жене и децу;
 5. Повећање доступности мера социјалне заштите за Роме.

Пројектне активности: Организација припремне наставе. Мотивационе радионице. Ромски центар за информације и подршку. Организовање дистрибуције пластеника. Реализација радионица о пољопривредном предузетништву. Радионице о превентивној здравственој заштити.НАШИ ДОНАТОРИ:НАШИ САРАДНИЦИ И ПАРТНЕРИ: