НАЈВЕЋА ДОСТИГНУЋА

  • ојачана инклузија више од 1500 деце у образовни систем Републике Србије
  • идентификовани легално невидљиви Роми на територији општине Владичин Хан и општине Сурдулица
  • постигнута већа интеграција Рома у друштво
  • побољшани социјални статус Рома
  • побољшана видљивост ромске заједнице
  • повећана постигнућа ученика у основној школи
  • повећање броја Рома у средњим школама на локалном нивоу више од 10 пута
  • мапиране 362 породице ромских повратника према споразуму о реадмисији


img1
img2
img3