• Admin

    Образовање одраслих

    Додељене дипломе полазницима Народног универзитета у Врању у склопу програма образовања одраслих особа.

    Организована је и обука за производњу поврћа у пластеницима и подељени сертификати за успешне Роме и Ромкиње и подељено 25 пластеника.

    Активности су спроведене током имплементације пројекта "ОБНОВА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА У РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ".

    Донатор пројектаје UNOPS - SWISSPRO.