• Аудио-видео буквар на ромском језику

    Удружење Рома интелекуалаца из Владичиног Хана је у периоду 01.02.2022. - 30.04.2022. реализовало пројекат Аудио-видео буквар на ромском језику у Владичином Хану и Сурдулици. Пројекат подржава Фондација Јелена Шантић уз финансијску помоћ Европске уније и Балканског фонда за демократију (БТД), Немачког Маршал фонда Сједнињених Америчких Држава.

    „Кроз рад нашег удружења мапирали смо проблем на који наилазе деца приликом поласка у први разред. Због недовољног познавања и коришћења српског језика услед сегрегације, похађање наставе српског језика је велики проблем. Учитељи и учитељице не говоре ромски језик, тако да је комуникација на почетку отежана, што доприноси лошем успеху. Родитељи помажу у процесу, али је и њима потребна подршка. Оно што смо заједнички са родитељима, децом, наставницима и педагошким асистентима констатовали је да би превод буквара на ромски језик представљао велико растерећење за све учеснике/це. Ми желимо да на језику који говори наша ромска заједница испричамо приче из буквара. Ово би тренутно било од користи за 150 деце у нашој заједници, биће од користи за будуће генерације које долазе, са тенденцијом ширења на регион Јужне Србије.“-говори менаџерка пројекта Јована Михајловић Мијовић.

    Циљ пројекта је олакшати разумевање и учење српског језика за 150 деце ромске националности која похађају први разред и припремно предшколски програм кроз креирање и промоцију Аудио видео буквара на ромском језику. Овај буквар садржи читане и рецитоване текстове из буквара преведене на ромски дијалект заједнице Владичиног Хана и Сурдулице. Дугорочно исход ће бити разумевање и прихватање различитости у мултикултуралној заједници.

    „На пројекту смо реализовали 8 радионица са 40 деце V-VIII разреда из основних школа у Владичином Хану и Сурдулици. Као резултат ових активности снимили смо 32 текста на ромском језику нашег дијалекта, преведених из буквара. Резултат ове активности је уснимљен материјал за израду Аудио-видео буквара на ромском језику и оснажени капацитети деце у домену креативног развоја, ширења знања и размене искустава. На нашем новоотвореном youtube каналу Удружење Рома интелектуалаца можете погледати ове снимке. У наредних 16 дана биће емитована по два снимка дневно из нашег заједничког рада.“ - наводи председник Удружења Рома интелектуалаца, Јануш Куртић.

    Удружење Рома интелекуалаца постоји од 2002. године. Са пројектним ангажовањем почело је 2011. године. За протеклих 11 година Удружење је реализовало више од 60 пројеката у области људских права и социјалне инклузије, развоја капацитета ромске заједнице у пет области: образовање, запошљавање, становање, социјална и здравстена заштита. Мисија Удружења је укључивање Рома у образовни систем Републике Србије и интеграција ромских породица у локалну заједницу.