• Admin

    Пројекат „Каријерни центар за младе“

    У оквиру програма „Регионалног програма лојалне демократије на Западном Балкану“ (ReLOaD), који финансира Европска унија, а спроводи Програм Ујединхених нација за развој (UNDP) у Србији, Удружење Рома интелектуалаца реализује пројекат „Каријерни центар за младе“.

    „Млади ће кроз реализацију пројекта „Каријерни центар за младе“ добити интернет кутак, имати на распологању библиотеку корисних садржаја за развој каријере, кутак за информације Националне службе за запошљавање, као и стручну подршку сарадника Каријерног центра,“ каже Јануш Куртић, председник Удружења Рома интелектуалаца. У оквиру стручне подршке, млади ће у каријеном центру моћи да добију информације, савете и подршку.